banner

Kesme İşlemi :
ACRYMAS Döküm Akrilik Levhaların kesiminde yaygın olarak daire testereler kullanılır. Bu testerelerle hassas ve düzgün kesim yanında temiz bir kesim yüzeyi elde edilir. Kesimde kullanılan daire testerenin çapına bağlı olarak 2.400 ÷ 6.000 devir /dakika hız aralığında iyi sonuç almak mümkündür. Optimum devir hızı 2.400-3.600 devir/dakika aralığındadır. Tek tek levha kesiminde kaliteli sert çelik testereler kullanmak mümkün olsa da daha iyi bir sonuç için ister tek tek, ister çoklu levha kesimi için elmas bir daire testere kullanılması gerekir. Kesme işlemi sırasında su veya basınçlı hava jeti ile testere soğutulmalıdır.

Kesme hızının 3÷7 metre /dakika sınırları içinde olması tavsiye edilir. Daire testereler kadar iyi sonuç
vermeseler de akrilik levhaların kesme işleminde şerit testereler ve dekupaj testereler de kullanılabilir.

Seri kesme işlemlerinde otomatik CNC kesme makinaları veya laserle kesme makinaları da yaygınolarak kullanılmaktadır.

re43

resdf